برگزاری دوره مجازی مبارزه با پولشویی

اولین دوره مجازی “مبارزه با پولشویی” در مورخ ۲۸ تیرماه ۹۹ توسط اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی برگزار گردید.


همزمان با افتتاح سامانه آموزش مجازی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران اولین دوره آموزش مجازی با عنوان “مبارزه با پولشویی” توسط دکتر حشمت مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی برای اتحادیه ملی و استانی برگزار گردید.