استان‌های در حال برگزاری دوره

 

قزوین

نام دوره: بازار بورس و اوراق بهادار

مدرس دوره:جناب آقای حاج موسایی

تاریخ برگزاری دوره: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۹ صبح

شرکت در دوره