دوره اصول تهیه و تدوین طرح‌های نوین کشاورزی

زمان برگزاری دوره

سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰ صبح

مدرس دوره

دکتر فاطمه برنا

 • عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • دکترای گیاهان دارویی

فراگیران

 • مدیران عامل اتحادیه‌های سراسری و استانی
 • کارشناسان بازرگانی اتحادیه‌های سراسری و استانی

پیش نیاز دوره

 • ندارد

سرفصل مطالب آموزشی

 1. انواع طرح‌های پیشنهادی
 2. دلایل نوشتن طرح پیشنهادی
 3. مزایای یک طرح پیشنهادی خوب
 4. طرح توجیهی کسب و کار
 5. نحوه نوشتن یک طرح توجیهی
 6. ویژگی طرح‌های نوآورانه
 7. طرح‌های نوین در کشاورزی( استارتاپ‌ها)