آرشیو دوره‌های برگزار شده در سال ۱۴۰۳

آموزش سامانه تیکتینگ

زمان برگزاری دوره

در مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸  ساعت ۱۰ صبح

مدرس دوره

مهندس الهه کریمی(کارشناس ارشد کامپیوتر و توسعه‌دهنده نرم‌افزار یکپارچه مالی سیترا)

فراگیران

 • پشتیبانان سیترا در سطح کشور

پیش نیاز دوره

سرفصل مطالب آموزشی

 • ثبت نام در سامانه تیکتینگ
 • ثبت درخواست
 • مراحل گردش کار تیکتینگ

بستن حسابها در پایان دوره مالی

زمان برگزاری دوره

در مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱  ساعت ۱۰ صبح

مدرس دوره

مهندس سعید یحیی زاده(کارشناس ارشد حسابداری)

فراگیران

 • مدیران محترم مالی و کارشناسان حسابداری اتحادیه‌های سراسری و استانی

پیش نیاز دوره

سرفصل مطالب آموزشی

 • بستن حساب ها در پایان دوره مالی
 • تهیه گزارش حسابداری
 • تنظیم صورتحساب سود و زیان
 • تحلیل گردش ارقام حاصل شده در تراز نامه

قوانین کار و امور اجتماعی

زمان برگزاری دوره

در مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹  ساعت ۱۰ صبح

مدرس دوره

مهندس مهدی عابدی

 

فراگیران

 • مدیران محترم مالی و کارشناسان حسابداری اتحادیه‌های سراسری و استانی

پیش نیاز دوره

سرفصل مطالب آموزشی

 • تعاریف و کلیات و ساختار قوانین کار و امور اجتماعی
 • آشنایی با قرارداد کاری، کارگری و انواع قرارداد کاری
 • تکالیف و تعهدات کارگران و کارفرمایان
 • مدت زمان قانونی کار، انواع مرخصی ها و تعطیالت و مزایای پایان کار
 • پایه سنوات و سنوات خدمت، عیدی و پاداش

حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

زمان برگزاری دوره

در مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷  ساعت ۱۰ صبح

مدرس دوره

دکتر محمدصادق جانباز

 

فراگیران

 • مدیران محترم مالی و کارشناسان حسابداری اتحادیه‌های سراسری و استانی

پیش نیاز دوره

سرفصل مطالب آموزشی

 • قوانین کار در مورد حقوق و دستمزدو مفاهیم پایه ای آن
 • مصوبه شورای عالی کار
 • قوانین تامین اجتماعی و قانون مالیاتهای مستقیم
 • تعیین کسورات، اضافات و مزایای لیست حقوقی ونحوه محاسبه آن
 • محاسبه مزایای مشمول و غیر مشمول حقوق و دستمزد۱۴۰۳
 • انواع مرخصی و نحوه محاسبه آنها و …
 • محاسبه حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات حقوق و تشریح معافیت های مرتبط متناسب با آخرین بخش نامه های سال۱۴۰۳
 • ثبت حسابداری حقوق و دستمزد سال۱۴۰۳با یک مثال