آیین‌نامه استخدامی در تعاونی‌ها

عنوان دوره: آیین نامه استخدامی در تعاونی‌ها کد دوره:   ۱۰۱۲
شیوه اجرا: حضوری (کلاسی) – غیر حضوری مدت دوره:  ۱ روز
فراگیران دوره: اعضای هیات مدیره روش ارزشیابی:  آزمون کتبی
اهداف آموزشی:

آشنای با شرایط جذب و استخدام نیروی انسانی در تعاونی ها

سرفصل های آموزشی:

–  آيين نامه و ضوابط جذب نيروي كار در تعاوني ها

– مقررات حاكم بر نيروي كار

–  شرايط جذب مدير عامل و كاركنان

– حقوق متقابل تعاوني و نيروي كار